ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Επωνυμία ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός Τίτλος ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Έδρα Ηράκλειο Κρήτης
Διαχειριστής Φραγκιαδάκης Γεώργιος του Απόλλωνα
Αρ. ΓΕΜΗ 144265627000

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση Τέλος Οδού Δ, ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου
ΤΚ 71408
Τηλέφωνο 2810 380380
email ag.rafail@yahoo.gr

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα(10,00) ευρώ το καθένα

ΕΤΑΙΡΟΙ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ

  1.  Ο μοναδικός εταίρος Φραγκιαδάκης Γεώργιος του Απόλλωνα κατέβαλε σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας δέκα χιλιάδες (10.000 ) ευρώ και καλύπτει 1.000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ το καθένα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Εταίρος Διεύθυνση Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομίου
Φραγκιαδάκης Γεώργιος του Απόλλωνα Ληθαίου 8 Ηράκλειο ag.rafail@yahoo.gr